Arttaichi ציוריו של אסי בן פורת בהשראת טאי צ'י צ'ואן Espanol

ראשי | גלרית ציורים | אודות הציורים באתר | אודות האמן | מאמרים |T - shirts | קישורים | המרכז ללימודי טאי צ'י צ'ואן | צור קשר

כל הזכויות שמורות לאסי בן פורת, המרכז ללמודי טאי צ'י צ'ואן 2016-2000 אין להשתמש בציורים באתר ללא קבלת רשות בכתב מאסי בן פורת