Arttaichi ציוריו של אסי בן פורת בהשראת טאי צ'י צ'ואן Espanol

ראשי | גלרית ציורים | אודות הציורים באתר | אודות האמן | מאמרים |T - shirts | קישורים | המרכז ללימודי טאי צ'י צ'ואן | צור קשר

התמצית של טאיצי צ'ואן בשנת 1996 הוציא לאור אסי בן- פורת את הגרסה העברית של
"התמצית של טאי צ'י צ'ואן, הכתבים הקלסיים", שתורגמו מהגרסה האנגלית בשיתוף עם רות שריג ומירנדה קניוק. ציורים אחדים בדיו סיני נכללו בספר. ניתן להשיג את הספר בחנות תולעת ספרים רח' כיכר רבין 9 ת"א או לצור קשר דרך אתר זה

 

 


הפסד מוביל ליתרון כתב: רם בן-שלום כתבה שהתפרסמה במוסף הספרים של עיתון הארץ


טאי צ'י בחשכה - ראיון משותף של אסי בן- פורת ותלמידו הותיק אילן עמית. כתב אילי בר למגזין חיים אחרים


23 שנים של עבודה משותפת אסי בן-פורת ודר. אילן עמית (2013 - 1935)מאמר מאת אסי- בן פורת.

Wu Chi to play guitar blind student Dr.Ilan Amit

High pat on horse Blind student Dr.Ilan Amit

Sword form Blind student Dr.Ilan Amit


Blown Away הלחין אסי בן - פורת

כל הזכויות שמורות לאסי בן פורת, המרכז ללמודי טאי צ'י צ'ואן 2016-2000 אין להשתמש בציורים באתר ללא קבלת רשות בכתב מאסי בן פורת